Delivrans Anba Vodou
Back Home Up

 

Delivrans Psonl Anba Vodou

    Vodou se yon relijyon ki baze sou you pakt dye fiktif, ki pran plas yon pakt vr demon kap resvwa adorasyon ak sakrifis zidl.  Dye demon sa yo tou jou nan mitan nou, yap resewa adorasyon ak sakrifis e ank moun ap itilize yo.  Adorasyon yo ak sakrifis yo ajoute yon lt nivo konplike sou netwayaj.
    Premye pa a se asire ou gen otorite pou f netwayaj.  "Papa nou ki nan syl la, mwen resevwa Jezi kris de nazart, pitit ou a, km sov mwen e mt mwen.  Mwen pralkw nan li e obeyi li pandan tout rs vi mwen.
   
Amen.

Non yo bay demon ki popil yo

Olorum

Obatala

Agwe

Aida

Ayza

Maman Brigitte

Baka

Baron Samedi

Dambala

Erzulie Freda

Erinle

Ezili

Mawu lisa

Ogou Balanjo

Ogun

Osun

Sango

Yemanja

Zaka

Papa Legba

Tout lt demon vodou yo

Pou chak demon say o:
1- Mwen renose __________ nom nan jezi. Mwen kraze tout so yo oswa tout pouvwa yo gen sou mwen nenpt talisman ke yo dedye a ______________.
2- Mwen kraze pouvwa sakrifis yo, maji, dans ak adorasyon yo bay _____________ nan non jezi.
3- mwen komnade ____________ pou kite mwen, fanmi mwen sam posede, lajan mwen e tout moun ki te ede mwen nan non jezi.
Amen

#1 an, Nou bezwesn l Selman nan premye fwa nou kmanse netwayaj la.
    Kounye a f priy mopaj saa.Papa nou kin an syl la, ouvri je mwen poum kapab w nenpt bagay ke m ka genyen ki kontamine e ke m dwe debarese mwen de li.  Rampli mwen ak sentespri ou nan pati demon yo te kite.  Pwoteje mwen de maladi, atak e aksidan.  Mwen remsye ou pou tout sa ou te f pou mwen, nan non jezi.    Amen